Tag Archives: tai lieu lap trinh cnc

CÁC NHÓM ĐIỂM QUY CHIẾU

Nhóm thứ nhất là máy công cụ CNC, kết hợp giữa máy và hệ thống điều khiển. Những giá trị số liên quan đến máy công cụ bao gồm các kích thước, thông số kỹ thuật, các tham số, các khoảng, các định mức,… khi chi tiết được lắp vào …

Xem thêm

Đường kính dao cực đại

Đường kính dao cực đại, có thể sử dụng mà không cần các xem xét đặc biệt, là do nhà chế tạo máy công cụ quy định, với giả thiết đường kính cực đại của cỡ dao xác định có thể được sử dụng trong từng ổ dao của hộp …

Xem thêm

ĐỊA CHỈ F TRONG TIỆN REN

Một Số máy tiện CNC cũ sử dụng địa chi tốc độ cắt E khi tiện ren thay cho địa chỉ F. Hàm tốc độ cắt E tương tự hàm F, chuyên biệt hướng ren theo lượng ăn dao I vòng quay, với đơn vị in/reV hoặc mni/rev, nhưng có …

Xem thêm

TỐC Độ BỂ MẶT KHÔNG ĐỔI

Trên các máy tiện CNC, quá trình gia công khác với quá trình phay. Dao tiện không có đường kính còn đường kính dao doa không có quan hệ với tốc độ trục chính, do đó đường kính chi tiết gia công được dùng để tính toán tốc độ trục …

Xem thêm

Lập trình dấu thập phân

Mọi lập trình hiện đại đều sử dụng dấu thập phân khi nhập kích thước. Lập trình dấu thập phân, đặc biệt đối với dữ liệu chương trình đòi hỏi phần thập phân, giúp cho chương trình CNC dễ triển khai hơn và sau này dề đọc hơn. Từ mọi …

Xem thêm

CÁC CHÚ THÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Nhiều loại chú thích và thông tin trong chương trình có thể được gộp vào thân chương trình trong các block riêng rè, hoặc như một phần trong block hiện hữu, chủ yếu khi thông báo là ngắn. Trong các trường hợp này, chú thích hoặc thông báo phải được …

Xem thêm

HÀM M TRONG BLOCK

Nếu hàm M được lập trình trong block sẽ không có dữ liệu đi kèm, chỉ có hàm này được thực thi, ví dụ: N45 MOI là sự dừng tùy chọn. Block này đúng, hàm M có thể là mục nhập duy nhất trong block. Khác với các lệnh chuẩn …

Xem thêm