Tag Archives: share tài liệu máy mài

QUÁ TRÌNH GIA CÔNG MÀI VÀ HẠT MÀI

Các quá trình gia công thông thường như khoan, tiện, phay tạo ra phoi lớn so với các sản phẩm được tạo ra trong quá trình gia công ở chương này. Vật liệu mài là dụng cụ cắt trong quá trình gia công được gọi là mài. Việc thực hiện …

Xem thêm