Tag Archives: quy trình tiện cnc

Cách vận hành máy tiện CNC

Trước khi làm bất cứ việc gì bạn đều cần phải tìm hiểu trước, vì không ai có đủ thời gian mà chỉ bạn từ đầu đến cuối trừ khi bạn là người học việc hoặc thuộc dạng “ưu tiên” trong công ty. Và dĩ nhiên khi chỉ cho bạn …

Xem thêm