Tag Archives: quy trinh gia cong cnc

Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025

Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025 Ngôn ngữl ập trình theo mã ISO cơ bản % PM; {Chương trình chính} O…; {Sốhiệu chương trình} N01 G17 hoặc G18; {Khai báo mặt phẳng cần gia công} N02 G99; {Khai báo biên dạng của chi tiết gia công} N03…; …

Xem thêm