Tag Archives: phương pháp lập trình cnc

Các thủ tục lập trình

    Lập trình tay Người lập trình hoàn thành chương trình mà không có sư trơ giúp của máy tínhLập trình có sự giúp đỡ  của máy tính Người lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc phần của máy tính mềm máy tính như là một công cụ …

Xem thêm