Tag Archives: Phương pháp đột

Học CNCKad_Bài 5: Phương pháp đột

I) Punch CAM Từ bảng này có thể lựa chọn phương pháp gia công chi tiết một cách thích hợp. Có hai cách lựa chọn: Lựa chọn dụng cụ thủ công Add Punch (người lập trình lựa chọn dụng cụ gia công cho từng vị trí đột) hoặc sử dụng …

Xem thêm