Tag Archives: phay CNC hệ Fanuc

Chương trình đào tạo lập trình phay CNC hệ Fanuc

Nguồn nhân lực có kỹ năng về lập trình phay CNC hiện nay khá thiếu, không chỉ bạn cần lập trình chính xác mà những thông số cắt gọt cần phải tối ưu, chưa kể bạn phải biết được những lỗi sai trên mã chương trình để không xảy ra …

Xem thêm