Tag Archives: PHẦN MỀM MAGMA

PHẦN MỀM MAGMA

Phần mềm MAGMA chuyên mô phỏng quá trình đúc kim loại trong khuôn. Nó có thể phân tích các quá trình của từng giai đoạn đúc kim loại trong khuôn như:             + Quá trình chảy của kim loại lỏng trong khuôn             + Quá trình đông đặc của kim …

Xem thêm