Tag Archives: phần mềm gia công

Những Phần Mềm Cơ Khí Cơ Bản

Ứng dụng CNTT trong thiết kế là việc tạo ra và xử lý các mẫu thiết kế trên máy vi tính với sự trợ giúp của các phần mềm như: Auto Cad, Solidworks, Catia… AutoCAD Là bộ sản phẩm của hãng AutoDesk chuyên hỗ trợ trong lĩnh vực thiết kế …

Xem thêm

Bảng xếp hạng các phần mềm trong lĩnh vực cơ khí

1. Các phần mềm CAD cao cấp:1. TOPsolid…………………………………… ……..21 phiếu.2. Pro/Engineer Wildfire…………………………16 phiếu.3. I-DEAS NX Series…………………………….13 phiếu.4. CATIA Version 5……………………………..13 phiếu.5. CATIA/CADAM Solution V4……………..12 phiếu.6. CADDS5i ………………………………………..10 phiếu.7. CADCEUS 5……………………………………10 phiếu.8. Unigraphics NX ……………………………..10 phiếu.2. Các phần mềm CAD trung cấp:1. Caelum XXen/Design………………………….18 phiếu.2. Autodesk Mechanical Desktop……………..18 phiếu.3. ThinkDesign………………………………… ……18 …

Xem thêm