Tag Archives: phần mềm cnc

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm

Giới thiệu tập lệnh của phần mềm Các lệnh di chuyển dao G00 Chạy dao nhanh (không cắt gọt) Cấu trúc: G00 X.. Y.. Z.. G00 U… V… W… X/U… Y/V… Z/W… tọa độ điểm đích (U, V, W tọa độ tương đối cục bộ) [adrotate banner=”2″] Ví dụ lập trình với …

Xem thêm

CNC Siemens: học CNC dễ hơn

CNC Siemens: học CNC dễ hơn Easy CNC là ứng dụng miễn phí trên iPhone/Ipad của Siemens AG cung cấp và cập nhật liên tục toàn bộ các tài liệu đào tạo (Training Manual) về hệ điều khiển CNC Sinumerik nổi tiếng. Ứng dụng phần mềm giúp bạn có thể …

Xem thêm