Tag Archives: phân độ

Cách làm việc của trục thứ 4 trong CNC

Giới thiệu Tôi cũng đã có giới thiệu các bài viết cơ bản về gia công 4 trục trên máy CNC ( Cơ bản về 4 trục ,Gia công 4 trục trong ngành điêu khắc) nhưng có lẽ một số người muốn tìm hiểu kỹ hơn, muốn hiểu rõ hơn …

Xem thêm