Tag Archives: phân biệt phay Proe

Một số kiểu phay trong Surface Milling

–                Traight Cut: Phay theo đường thẳng. –                From Surface Isolines: Cắt theo biên dạng mặt cong. –                Cut Line: cắt theo các đường rải đều giữa hai đường giới hạn vùng gia công. –                Projected Cuts: cắt theo song song được chiếu lên mặt phẳng cần gia công. Chọn …

Xem thêm