Tag Archives: Nghĩa của lập trình Pro E

Lập trình gia công khuôn Pro E 5

Đối với khuôn dưới ( Cavity) việc thiết lập các chu trình gia công tương tự khuôn trên vChu trình gia công Surface Tương tự ta cũng thiết lập các thông số ban dầu như hình: Thực hiện Trong Manufacture/ Machining/ NC Sequence/ Surface Mill/ 3Axis/ Done Đánh dấu vào …

Xem thêm