Tag Archives: năng suất cnc

Đặc trưng cơ bản của máy CNC

a) Tính năng tự động cao Máy CNC có năng suất cắt gọt cao và giảm được tối đa thời gian phụ, do mức độ tự động được nâng cao vượt bậc. Tuỳ từng mức độ tự động, máy CNC có thể thực hiện cùng một lúc nhiều chuyển động …

Xem thêm