Tag Archives: mo phong sscnc

Các nút điều khiền trong sscnc

Nút bật máy và dừng máy khẩn cấp Nút điều chỉnh lượng tiến dao, bằng 0 dao đứng yên, trục vẫn quay Nút khời động nguồn điện Nút điều chỉnh tốc độ quay trục chính Chế độ chạy tự động Chế độ hiệu chỉnh chương trình Hướng dẫn sử dụng …

Xem thêm