Tag Archives: máy phay NC

Lập trình cho máy phay-NC

Thay đổi dụng cụ và hiệu chỉnh : Việc thay đổi dụng cụ ở máy phay được thực hiện bằng tay hoặc ở máy với ổ chứa dụng cụ nhờ sự trợ giúp của bộ thay đổi dụng cụ. Để cạnh cắt của dụng cụ đạt đến điểm đích đã …

Xem thêm