Tag Archives: may khoan Adm 1010

Máy khoan CNC ADM 1010

Trung tâm khoan dầm được xem như một hệ thống tích hợp, gồm có Băng tải ngõ vào + Trung tâm khoan dầm + Bộ lấy dấu + Bộ cắt chiều dài + Băng tải ngõ ra.     Máy CNC ADM 1010 có thể điều khiển tất cả những …

Xem thêm