Tag Archives: mẫu 3d cnc

Những thuật ngữ và chú ý khi gia công

Khi thực hiện gia công đôi khi ta lại bỏ qua một số bước nào đấy như bù trừ chiều dài sao, bù trừ đường kính dao, chọn sai thông số, nếu nhầm thì không sao, ta có thể hiệu chỉnh còn hiểu sai thì lại là một vấn đề …

Xem thêm