Tag Archives: mastercam 2d 3d

Khóa học Mastercam lập trình 2D và 3D

Hiểu về khái niệm gia công 2D: Gia công 2D là gia công khi bề mặt cắt là một mặt phẳng và có chiều sâu bất kì như phay mặt, phay hốc, phay contuor. Còn gia công phay 3D là gia công khi bề mặt thay đổi, nghĩa là gia …

Xem thêm