Tag Archives: lenh fplot

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 9:Hướng dẫn sử dụng Lệnh FPLOT trên mastercam

Lệnh FPLOT: Fplot C-Hook là một chức năng hỗ trợ vẽ sơ đồ theo các phương trình toán học và tạo các kích thước hình học tương ứng (points, lines, splines, parametric surfaces, or NURBS surfaces). Các phương trình toán được nhập vào bằng cách sử dụng các ký hiệu …

Xem thêm