Tag Archives: lập trình cnc

Những phương pháp lập trình

Chương trình CNC được tạo ra một cách thủ công hoặc với hỗ trợ của máy tính. Trong lập trình với sự hỗ trợ của máy tính thì biên dạng được xây dựng từng bước từ mỗi phần tử của biên dạng (đường thẳng, vòng tròn…) (Hình 2). Việc tính …

Xem thêm

Dạy lập trình CNC tại Đồng Nai

Dù là đã mua máy hay chưa mua máy thì bạn cũng nên học thật chuyên sâu về cách vận hành máy CNC và lập trình CNC với sự hỗ trợ của máy tính. Riêng với cá nhân thì việc học vận hành và lập trình CNC rất lợi thế, …

Xem thêm

Thiết kế máy CNC

  Hiện nay, các máy CNC được ứng dụng rất nhiều. Một vài ứng dụng có thể thấy: 1. Dùng làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên 2. Máy khoan mạch in 3. Máy khắc gỗ 4. Máy cắt khắc laser 5. Các máy quét bánh kem, bơ và …

Xem thêm

Cấu trúc thường gặp của một chương trình CNC

Một chương trình (Program) NC gồm nhiều khối lệnh (Block), một câu lệnh có thể có từ một lệnh đến nhiều lệnh (Word), một lệnh gồm một địa chỉ (Address) và những con số. Ví dụ một chương trình: % 400                                                    Ký hiệu mở đầu chương trình (có thể …

Xem thêm