Tag Archives: khoan lo sau

Lệnh tọa dộ và kích thước trong phay cnc

  Tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối (G90/G91) Tuyệt  đối  G90:(ABS:  absolute).  Dao  chuyển  động  tới  điểm  chỉ  thị xác định bằng giá trị tuyệt đối so với điểm chuẩn. Tương đối G91: (INC: incremental). Vị trí hiện tại của dao được xem là  điểm  chuẩn  cho  …

Xem thêm

ví dụ khoan lỗ trong gia công phay

Ví  dụ:  Viết  chương  trình  khoan  4  lỗ  đường  kính  4mm [(10,20),  (10,-20),  (-10,20),  (-10,  -20)],  sâu  15mm,  số vòng quay 400 vòng/ phút, tốc độ 25 mm/ phút, sử dụng dao số 2, phun dung dịch trơn nguội.   Chương trình: % O0002 G91 G28 Z0.; G91 G28 X0. …

Xem thêm