Tag Archives: hướng dẫn người vận hành máy cnc

NHÂN LỰC cần có để sử dụng máy CNC

Máy tính và máy công cụ đều không có trí tuệ. Chúng không thể suy nghĩ, không thể đánh giá tình huống theo lý trí. Chí có con người với kiến thức và kỳ năng xác định mới có thể thực hiện điều đó. Trong lĩnh vực điều khiển số, …

Xem thêm