Tag Archives: học tiếng anh

DVD học tiếng anh kỹ thuật trong vòng 6 tháng

Đất nước muốn giàu mạnh phải hội nhập. Khi xu thế đó ngày càng phát triển thì đất nước càng có nhiều mối quan hệ với các nước quốc tế. Khi đó, các nước phải lấy một ngôn ngữ giao tiếp quốc tế để đàm phán, trao đổi…Ai cũng biết …

Xem thêm