Tag Archives: học mastercam

Linkdown trọn bộ tài liệu Mastercam X9

Giới thiệu về mastercamx9 Mastercamx9 được rất nhiều công ty gia công ở Việt Nam sử dụng, nó có mặt ở Việt Nam cũng khá sớm, và số lượng người sử dụng nó cũng khá nhiều, Mastercamx9 tương đối là dễ học, khi học phần mềm Mastercam người học cũng …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh JOP SETUP

 LỆNH JOP SETUP Ý NGHĨA: Khai báo phôi DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Job Setup Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ J Xuất hiện hộp thoại: GIẢI THÍCH: Khai báo kích thước phôi theo các phương X,Y,Z có 4 cách. Nhập trực tiếp các …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 5:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh SURFACE

LỆNH SURFACE Ý NGHĨA: Gia công bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths —> Surĩace Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ U GIẢI THÍCH: Xuất hiện các lựa chọn: Rough : phay thô bề mặt Finish : phay tinh bề mặt Drive/ check: kiểm tra …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh DRIIL (lệnh khoan lỗ)

LỆNH DRIIL: Ý NGHĨA: Khoan lỗ. DẠNG LỆNH: Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Drill Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ D GIẢI THÍCH: 1. Add point: nhập toạ độ điểm cần khoan, có các phương pháp nhập điểm sau: Manual  : nhập điểm thông thường Automatic …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 2:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh POCKET

 LỆNH POCKET Ý NGHĨA: Phay hốc. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths —> Pocket Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ p GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng hốc cần phay. 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng thoại: a/Tool parameters: các thông …

Xem thêm

Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 1:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh Face

   LỆNH FACE: Ý NGHĨA: Gia công bề mặt. DẠNG LỆNH: Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Face Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ F GIẢI THÍCH: 1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng bao bề mặt cần phay 2. Nhấn Done. 3. Xuất hiện bảng …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 44:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SOLIDS MGR

  LỆNH SOLIDS MGR   Ý NGHĨA: Quản lý khối. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu -> Solids —»Solids mgr. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ M Xuất hiện bảng thoại: GIẢI THÍCH: Quản lý các khối, các thao tác khối đã vẽ. Muốn sửa đổi một …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 43:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh SHELL

      LỆNH SHELL Ý NGHĨA: Tạo vỏ hộp từ khối đã có. DẠNG LỆNH: Trên Menu : Main Menu ->Solids —> Shell. Trên dòng lệnh : Gõ chữ o, chữ s GIẢI THÍCH: Xuất hiện dòng nhắc: Select body or face(s) to be left open: chọn khối hoặc …

Xem thêm

Thiết kế trên Mastercam v9-X_Bài 42:Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ khối- lệnh FILLET

  LỆNH FILLET: Ý NGHĨA: Tạo đường gân cong. DẠNG LỆNH: Trên Menu :Main Menu-> Solids->fillet Trên dòng lệnh:Gõ chữ o, chữ F GIẢI THÍCH Xuất hiện dòng nhắc: Select entities to fillet: chọn khối để tạo gân cong. Có thể chọn theo 2 cách   Select entỉties to fillet: …

Xem thêm