Tag Archives: Học cnckad

Học CNCKad Bài_22: Bảng dụng cụ (Tools Menu)

1) Bảng dụng cụ (Tools Menu) Bảng này cho phép sửa đổi, nhập dụng cụ đột trong file set-up: File dụng cụ (Tool File) Lựa chọn này dùng để xác định dụng cụ mới. Trước khi tiến hành công việc cần chú ý: –       Xcm Tool Definication. –       Hướng biến …

Xem thêm