Tag Archives: hiều gì về phay thô proe

Ví dụ về Phay thô mặt trên Proe 5

Để phay thô mặt này ta chọn chu trình phay volume. Thực  hiện: Sau khi thiết lập phôi, máy gốc tọa độ, retract ta thực hiện các bước sau: Trong Machinning/ NCSequence/ Volume/ 3Axis/ Done Đánh dấu vào các mụcName, Tools, Parameters và Volume Đặt tên chu trình Chọn dao: …

Xem thêm