Tag Archives: hiều gì về gia công Hass

Ví dụ về gia công trên máy Haas

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế và mô phỏng trên  phần mềm CAM ta tiến hành xuất mã G để chyển sang máy Haas gia công. Việc xuất mã G sang máy Haas thông qua phần mềm NC: Hình 5.8  Phần mềm NC Các bước chuẩn bị gia …

Xem thêm