Tag Archives: hiều gì về dập vuốt sâu

Các phương pháp chống nhăn trong dập vuốt sâu

Dùng bích chặn phôi Phương pháp đơn giản để loại bỏ nhăn ở các vùng sâu,được rút ra là sử dụng bích chặn phôi. Trong quá trình vuốt sâu, một hằng số áp lực chặn phôi được áp dụng trong suốt quá trình rút toàn bộ phôi vào cối. Khi …

Xem thêm