Tag Archives: Hiệu chỉnh khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên đột (Edit Offset)Thiêt lập khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên đột (Setting Offset)

Học CNCKad_Bài 11:Thư mục CAM (CAM Menu)

Thư mục CAM (CAM Menu) Danh sách chi tiết này đề cập tới tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình gia công, từ việc đặt vị trí đột trên bản vẽ gia công tới cách xác định bao quát máy. Thiêt lập khoảng cách dịch chuyển của …

Xem thêm