Tag Archives: hệ thống Vận hành cnc

ĐIỂM QUY CHIẾU MÁY

Điểm zero máy, thửờng được gọi là zero máy, chuẩn máy, hoặc vị trí quy chiếu máy, là điểm gốc của hệ tọa độ máy. Vị trí của điểm này có thể khác nhau tùy theo nhà chế tạo máy, nhưng khác biệt rõ nhất là giữa các kiểu máy …

Xem thêm

■ HÀM DỤNG CỤ CẮT

Máy CNC sử dụng bộ thay dao tự động phải có hàm dụng cụ cắt đặc biệt (hàm T) có thể được dùng trong chương trình. Hàm này điều khiển hành vi của dụng cụ cắt, tùy theo kiểu máy công cụ. Có các khác biệt rõ rệt giữa hàm …

Xem thêm

Xác lập tốc độ trục chính cực đại

Khi máy tiện CNC vận hành vđi chế độ Constand Surface Speed, tốc độ trục chính có quan hệ trực tiếp với đường kính chi tiết hiện hành. Đường kính phôi càng nhỏ, tốc độ trục chính càng cao. Do đó câu hỏi là : điều gì sẽ xảy ra …

Xem thêm

Điều khiển trục chính máy CNC

Cả hai kiểu máy CNC, trung tâm gia công và tiện, đều sử dụng sự quay trục chính khi cắt gọt vật liệu kim loại. Sự quay này có thể là của dụng cụ cắt (phay) hoặc chi tiết gia công (tiện). Trong cả hai trường hợp, hoạt động của …

Xem thêm

Các giá trị đơn vị đo

Trong hệ Anh và hệ mét có nhiều đơn vị đo. Trong lập trình CNC chỉ sử dụng một số đơn vị. Các đơn vị hệ mét thường dùng là milimét hoặc mét, tùy theo ứng dụng. Đơn vị Anh là inch và foot, tùy theo ứng dụng. Viết tắt …

Xem thêm

CÁC GIÁ TRỊ LẬP TRÌNH CHẾ ĐỘ

Nhiều từ ngữ chương trình có tính chế độ, thuật ngữ chế độ xuất phát từ thuật ngữ “mode” có nghĩa là lệnh chuyên biệt vẫn trong chế độ đó sau khi đã được sử dụng trong chương trình. Lệnh này chỉ có thể xóa bằng lệnh chế độ khác …

Xem thêm

Dừng chương trình CNC tùy chọn

Hàm MOI là hàm dừng chương trình tùy chọn hoặc có điều kiện. Hàm này tương tự hàm M00 nhưng có một khác biệt. Khác với hàm M00, khi gặp hàm MOI trong chương trình, sự xử lý chương trình sè không dừng lại, trừ khi người vận hành can …

Xem thêm