Tag Archives: Giới thiệu CADmeister

Giới thiệu CADmeister

CADmeister là một sản phẩm CAD/CAM 3D được phát triển trong các ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản “chất lượng cao, chi phí thấp, và thời gian giao hàng ngắn.” Chúng tôi đề xuất CADmeister như một giải pháp điểm để hỗ trợ một loạt các công việc …

Xem thêm