Tag Archives: giáo trình ( trung tâm tiện cnc

Máy tiện và trung tâm tiện

Máy tiện CNC thường là máy công cụ có hai trục, trục đứng X và trục ‘ngang z. Tính năng chính của máy tiện khác biệt với máy phay là chi tiết quay xung quanh đường tâm máy. Ngoài ra dụng cụ cắt thường tĩnh tại, lắp trong bàn xe …

Xem thêm