Tag Archives: Giáo trình solidworks 2013

Giáo trình solidworks 2013 tiếng việt

Dù học lập trình và quan tâm đến vận hành CNC nhưng bạn cũng nên biết thêm các phần mềm hỗ trợ, vì muốn lập trình phải có file 3D, thay vì để người khác gởi qua thì bạn có thể tự mình giải quyết nó. Hiện nay để tìm …

Xem thêm