Tag Archives: giáo trình lập trình cnc

Đăng ký vị trí theo trục z

Đối với phay đứng, đế thực hiện sự thay dao tự động, trục z phải trở về zero máy. Giá trị đãng ký vị trí này được đo từ zero máy của trục z (thường là mặt trên hoàn tất), đến đính quy chiếu dao, trong khi trục z ở …

Xem thêm

Các điểm quy chiếu

Trong các chương trước đã trình bày quan hệ cơ bản giữa hình học máy và gá lắp chi tiết, nhà lập trình CNC làm việc trong môi trường chính xác, các quan hệ toán học là rất quan trọng. Có ba môi trường chính trong lập trình đòi hỏi …

Xem thêm

Bộ THAY DAO Tự ĐỘNG – ATC

Trong một số ví dụ đã sử dụng Automatic Tool Changer(ATC). Có nhiều thiết kế ATC trên các máy CNC và chúng khác nhau tùy theo nhà chế tạo máy, do đó các phương pháp lập trình cũng khác nhau. Bộ thay dao sau khi xác lập sẽ tự động …

Xem thêm

Công tắc Feedrate Override

Feedrate Override (vượt qua tốc độ ăn dao) thường được điều khiển bằng công tắc xoay đặc biệt trên bảng điều khiển của máy CNC (Hình 12.3).   Trên công tắc xoay có cách vạch chia, biểu thị số phần trăm tốc độ cắt được Lập trình. Khoảng vượt qua …

Xem thêm

Tôc độ bề mặt trục chính

Lập trình tốc độ trục chính dựa trên uật liệu được gia cồng và đường kính dụng cụ cắt (trung tâm gia công) hoặc đường kính chi tiết (máy tiện). Nguyên tắc chung là đường kính càng lớn tốc độ r/min của trục chính càng thấp. Không được ước đoán …

Xem thêm

ưu điểm của bãi bỏ các số zero đúng trưởc

Giá trị nhập kích thước nhỏ nhất và lớn nhất, hệ điều khiển có thể chấp nhận, gồm 8 chữ số, không có dấu thập phân, trong khoảng 1                         đến 99999999: □     Minimum 0000.0001 inch hoặc 00000.001 mm □     Maximum 9999.9999 inch hoặc 99999.999 mm Ớ đây không cần viết …

Xem thêm

STARTUP BLOCK HOẶC SAFE BLOCK

Startup block (đôi khi được gọi là safe block hoặc status block) là block chuỗi thứ tự đặc biệt, chứa một hoặc vài từ ngữ chế độ (thường là các lệnh chuẩn bị của nhiều nhóm G) xác lập trước cho hệ thông điều khiển theo mặc định hoặc trạng …

Xem thêm

CÁC ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN Của hàm M

Trước khi nghiên cứu các hàm M, bạn hãy chú ý kiểu hoạt động do các hàm đó thực hiện bất kể hoạt động liên quan đến máy hay chương trình. Ngoài ra, bạn cần chú ý các chế độ chuyển đổi hai trạng thái, chẳng hạn ON và OFF, …

Xem thêm

Các bước lập trình

Các bước lập trình ( lập trình cnc) Quy hoạch chương trình CNC không khác với các quy hoạch khác, có thể thực hiện tại nhà, ở nơi làm việc, trong văn phòng, … cần tiếp cận theo cách thức logic và có phương pháp. Các quyết định khác liên …

Xem thêm