Tag Archives: giải thích khuôn Proe

Lập trình gia công khuôn trên Proe

Thực hiện: File/ New/ Manufacturing/ NC Assembly   Lắp file gia công Hình 3.1 Lắp file gia công   Thiết lập nguyên công Thiết lập các thông số về máy, đồ gá, chuẩn lập trình, dung sao bề mặt, retract… trong Operation Setup và tạo phôi cho quá trình gia công. Hình …

Xem thêm