Tag Archives: giải thích gá phôi

Rà gá phôi và xét chuẩn gia công

  Rà gá phôi Tùy theo kích thước và bề mặt gia công mà ta chọn các kiểu gá đặt khác nhau, ta có thể cặp trên eto, sử dụng đồ gá hoặc cặp trên băng máy. Đối với khuôn này các bề mặt gia công gá tương đối đơn giản …

Xem thêm