Tag Archives: gia cong tren catia

Thiết lập môi trường gia công CNC trong phần mềm CATIA

  –        Chuyển sang môi trường lập trình CAM trong CATIA. –        Định nghĩa về loại máy gia công CNC (máy phay 3 trục, 4 trục, 5 trục, máy tiện,…). –        Định nghĩa gốc tọa độ gia công. –        Khai báo chi tiết gia công, khai báo phôi, khai báo …

Xem thêm