Tag Archives: gia cong tien

Công nghệ lập trình tiện NC

Các lệnh di chuyển dao G00 Di chuyển dao nhanh (không cắt gọt) từ vị trí điểm 0 đến vị trí điểm A (hình a) Cấu trúc: G0 X/U… Z/W… X/U.., Z/W.. Tọa độ điểm A (U,W tọa độ tương đối cục bộ) G01 Nội suy đường thẳng (cắt từ A đến B) …

Xem thêm

Lệnh tọa dộ và kích thước trong phay cnc

  Tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối (G90/G91) Tuyệt  đối  G90:(ABS:  absolute).  Dao  chuyển  động  tới  điểm  chỉ  thị xác định bằng giá trị tuyệt đối so với điểm chuẩn. Tương đối G91: (INC: incremental). Vị trí hiện tại của dao được xem là  điểm  chuẩn  cho  …

Xem thêm

ví dụ khoan lỗ trong gia công phay

Ví  dụ:  Viết  chương  trình  khoan  4  lỗ  đường  kính  4mm [(10,20),  (10,-20),  (-10,20),  (-10,  -20)],  sâu  15mm,  số vòng quay 400 vòng/ phút, tốc độ 25 mm/ phút, sử dụng dao số 2, phun dung dịch trơn nguội.   Chương trình: % O0002 G91 G28 Z0.; G91 G28 X0. …

Xem thêm

Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại …

Xem thêm

Đồ gá trong gia công cnc

Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại …

Xem thêm

Các loại bàn dao

  Built in Type CNC Rotary Tables Rotary Hirth Coupling Index Multi Spindle Tilting Manual Tilting Tilting Top Side Motor Back Side Motor Multi Spindle CNC Compact Tilting Compact Standard Rotary Tables CÁC LOẠI MÁY MÓC – BÀN XOAY YUKIWA Controllers for CNC Rotary tables Manual Dividing Heads Electric Drive Index …

Xem thêm

Máy cắt CNC WD-1325

Thông tin chi tiết Mã sản phẩm: WD1225 Xuất xứ: Vietnam Giá tham khảo: Đơn vị tính: Thanh toán: Thư tín dụng xác nhận Giao hàng: DDU; DDP Khả năng cung cấp: Đóng gói: Máy cắt CNC WD1325 là những dòng máy hoạt động bền bỉ, có khả năng chịu được …

Xem thêm