Tag Archives: Gia công khoan là gì

Lập trình gia công khoan trên Proe 5

Khoan dẫn hướng Sau khi thiết lập chi tiết, phôi, máy, chuẩn lập trình, lùi dao (retract) như các bước đã nêu trên ta lập chu trình gia công. Trong Menu Manager/ Manufacture/ Machining/ NC Sequence/ Holemaking/ 3Axis/ Done/ Deep/ Constant Pẹck/ Done xuất hiện  SEQ  SETUP đánh dấu vào …

Xem thêm