Tag Archives: gia công 2d

Khả năng gia công của từng loại máy CNC

Các phương pháp điều khiển [adrotate banner=”2″] – Điều khiển điền (hay điều khiển theo vị trí) được dùng để gia công các lỗ bằng các phương pháp khoan, khoét, doa và cắt ren lỗ. Ở đây chi tiết gia công được gá cố định trên bàn máy, dụng cụ …

Xem thêm