Tag Archives: G code Hass ở đâu

Các mã lệnh G Code trên máy Haas

Mã G Code   G00   Chuyển động chạy dao nhanh [adrotate banner=”1″] G01   Chuyển động nội suy theo đường thẳng G02   Chuyển động nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ G03   Chuyển động nội suy cung tròn ngược  chiều đồng hồ G04   Máy dừng đều G09   Dừng chính …

Xem thêm