Tag Archives: (Edit CAM)

Học CNCKad_Bài 12:. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM)

5. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM) Lựa chọn này dùng để sửa đổi khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột trước của vị trí đột, sau khi chọn từ menu CAM, kích vào vị trí dột muốn đặt và hộp thoại sau sẽ mở: Hộp thoại trên, tất …

Xem thêm