Tag Archives: đột dâp

Học CNCKad Bài_29: Mô phỏng và sửa đổi mã NC

1)  Mô phỏng và sửa đổi mã NC Phần này được chia thành hai phần với chương trình chạy mô phóng và SIMW2000. Chương trình mô phỏng là một modul riêng biệt của phần mềm CncKadlOOOvà có thổ được chạy riêng từ chương trình chính. Vì vậy chương trình mô phỏng …

Xem thêm