Tag Archives: độ chính xác 5 trục

Lợi thế của máy gia công CNC 5 trục

Giảm thời gian thiết lập ( gá đặt) Một nguyên nhân quan trọng để dùng máy gia công nhiều trục là giảm thời gian thiết lập cho chi tiết như ví dụ trong hình 1 và 2. Nếu có nhiều đồ gá tùy chỉnh cho các nguyên công sau đó …

Xem thêm