Tag Archives: địa chỉ DAO XOẮN 2ME CẮT

DAO XOẮN 2ME CẮT

Dao xoắn 2ME Ф3,175: 25,000/cái (lưỡi 17) (ĐB) Dao xoắn 2ME Ф3,175: 28,000/cái (lưỡi 22) (ĐB)            Dao xoắn 2ME Ф4: 35,000/cái (lưỡi 25)(ĐB)            Dao xoắn 2ME Ф4: 42,000/cái  (dài 45mm) T            Dao xoắn 2ME Ф6: 62,000/cái (dài 50mm) (ĐB)            Dao xoắn 2ME Ф6: 70,000/cái (dài 50mm) …

Xem thêm