Tag Archives: đầu phân độ vi sai

Đầu phân độ vi sai và phân độ liên tục

                                   phân độ visai                                              phân độ liên tục   VÍ DỤ 1: Cần phải chọn vòng lỗ trên đĩa chia độ nếu z=35 răng và N=40.               Ta có: n=40/z =A+a/b                     Hay n=40/35 1+5/35 =1+1/7         Ta lấy vòng chia có 49 lỗ, khi đó …

Xem thêm