Tag Archives: Dao tiện rãnh

Dao tiện rãnh

ISCAR cung cấp đa dạng các dao tiện rãnh: Mảnh dao tiện rãnh với 1 đầu cắt, 2 đầu cắt, 5 đầu cắt. Mảnh dao tiện rãnh rộng từ 0.5 đến 50 mm. Dao tiện rãnh ngoài (dao chích rãnh ngoài) Dao tiện rãnh trong (dao chích rãnh trong) Dao …

Xem thêm