Tag Archives: DAO THẲNG 2 ME cạnh tranh

DAO THẲNG 2ME

  Dao thẳng 2Me phi 3 : 25,000 đ/cái Dao thẳng 2Me phi 4 : 40,000 đ/cái Dao thẳng 2Me phi 6 : 68,000 đ/cái (dài 60mm) Dao thẳng 2Me phi 6 : 80,000 đ/cái (dài 70mm) Dao thẳng 2Me phi 8 : 300,000 đ/cái 

Xem thêm