Tag Archives: DAO PHÁ THÔ ARDEN Bình Dương

DAO PHÁ THÔ ARDEN

Dao phá thô ARDEN Ф6,35-6     (55:20):      70,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф6,35-8     (57:25):       80,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-8     (70:25):       85,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-8     (75:30):       90,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-10  (75:30) :       100,000/cái                                             Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12  (90 :50 ):     120,000/cái Dao phá thô ARDEN Ф12,7-12  …

Xem thêm